Menu


KHOÁ 17 CSVSQ

-Ngày khai giảng: 10/11/1960.
-Số nhập học: 210.
-Ngày mản khóa: 30/4/1963.
-Số tốt nghiệp: 179+10 Chuẩn úy.
-Chủ tọa lể tốt nghiệp: Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
-Tên khóa: Lê Lai.
-Thủ khoa: Vỉnh Nhi