Menu


Bia đá kỷ niệm Chiến Tranh Việt Nam trên đồi núi Colorado.

(TVMinh)

 

Khu Đài Tưởng niệm chiến tranh Việt Nam có cả tiếng Việt bí mật được phát giác giữa vùng đồi núi vùng Gunnison, Colorado, Hoa Kỳ. Đúng là Danh Dự và Trách Nhiệm của một chiến binh. (TNT)


"http://www.military.com/video/operations-and-strategy/vietnam-war/vietnam-memorial-on-remote-trail/2805626482001/


 

Phải khó khăn, với nhiều kiên nhẫn và thì giờ tôi mới tìm được video khoảng 5 phút của người nữ reporter tường trình về The Mysterious War Memorial không biết do ai dựng nên, nằm ở một đồi núi hẻo lánh tại TB Colorado, Hoa Kỳ.

 

Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam theo nhận xét của tôi đề cập đến cuộc chiến từ năm 1945- 1975, trong đó có ghi khắc nhiều thứ tiếng Anh, Việt, Laos, Campuchia. Tôi khá ngạc nhiên khi đọc được dòng chữ sau trên mặt của đài, thật cảm động đến rơi lệ:

 

 

“Nếu khóc than mà tôi có thể biến đổi tiến trình sự việc, thì dòng lệ của tôi sẽ đổ xuống không ngừng cho đến ngàn thu.”

Ngoài đài chính, còn có nhiều bia nhỏ nằm rải rác nơi khu rừng khá rộng. Trong một bia tôi đọc được bài thơ:

“Khi mơ ước mãi không thành hiện thực
Sẽ trở thành viên đá tưởng lì trơ
Để óc tim ta nặng trĩu không ngờ.
Ta hất xuống những thường không dư lực.”

Một bia khác khắc: “Ai bảo trời không có mắt”

Một bia khác khắc bằng tiếng Pháp.

Rõ ràng đài nầy có sự góp tay của người có khả năng tiếng Việt lưu loát

Cuối video có hướng dẫn đường đến đài tưởng niệm.

Cycle ride from Tomichi Creek off of Highway 50 near Gunnison, CO up to the Continental Divide, where we found this war memorial tucked away in seclusion. You won’t find it on any maps. An old local at the Tomichi Trading Post said the Park Rangers keep it off maps…the story is that a Vietnam Vet somehow used a chopper to sneak the pieces in. If anyone knows the true story, I’d love to hear it.

– Some additional info can be found at:

http://neighbors.denverpost.com/album_pic.php?pic_id=17636

To see on Google Maps go to: 

 http://goo.gl/maps/RQFjA

Xin cám ơn những người đã mất khá nhiều thời giờ và tâm huyết dựng tượng đài để ghi nhớ những người anh em của chúng tôi đã nằm xuống cho cuộc chiến 1945-1975

Xem xong mà lòng tôi nặng trỉu tâm tư về cuộc chiến đã giết bao nhiêu triệu sinh linh.

Xin cho những người đã nằm xuống vì cuộc chiến được an nghỉ chốn an bình, nơi không có hận thù, chém giết.