Menu


Tiếc Thương Người Anh Hùng Khóa XVI Võ Bị Đà Lạt

Bá Duy

Mười năm trở lại chốn này
Bụi thời gian phủ hao gầy tuổi hoa.
Hắt hiu cây lá nhạt nhòa
Gió than mưa đổ lệ hòa cỏ khâu.

Người đi chinh chiến dãi dầu
Áo hoa triền sóng tỏa mầu hiên ngang.
Mũ xanh trong nắng huy hoàng
Ngực anh lấp lánh đẹp hàng huy chương.

Màu da sạm nắng chiến trường
Nụ cười tươi vẫn nở thường trên môi.
Vào ra chiến cuộc sục sôi
Chí không chùng bước vẫn tôi luyện đời.

Bỗng dưng thét nổ lưng trời
Phút giây bất tử xé đời chinh nhân.
Lệnh đi vào bãi tử thần
Trời cao, biển rộng, ôi lần nghiệt oan!

Cát vàng cửa biển Thuận An
Lấp vùi thân xác mộng tàn đời trai.
Tài cao chí xuất cũng hoài
Âm thầm đến cả lạc loài mộ nông.

Bao giờ tổ quốc ghi công
Đây hồn tử sĩ huyết hồng liều thân.
Chiến trường xưa lấp mộ phần
Nhưng anh sống mãi sau lần … TIẾC THƯƠNG!

Chân thành dâng nén tâm hương
Giữa lòng đất mẹ còn vương rã rời.
Ngủ yên anh nhé một thời
Viết trang chiến sử rạng ngời mũ xanh.