Menu


TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

TUYÊN CÁO CỦA ĐẠI HỘI TOÀN CẦU KỲ THỨ XX

Đại Hội Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Lần Thứ 20 tổ chức tại Westminster, California, Hoa Kỳ trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, năm 2016 long trọng tuyên cáo:

Nhận định:

* Trung Cộng ngày càng có những hành vi ngang ngược lấn chiếm Biển Đông, trực tiếp đe dọa an ninh hàng hải của toàn vùng, công khai xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, tấn công và ngăn cản ngư dân Việt Nam không cho họ làm ăn sinh sống theo luật pháp quốc tế.

* Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng đã xả một khối lượng độc chất khổng lồ tại vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam gây nên những nguy hiểm trầm trọng cho mạng sống con người và môi sinh.

* Bạo quyền Cộng Sản Hà Nội không những đã hiến đất dâng biển cho bạo quyền Cộng Sản Bắc Kinh—còn thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đánh đập dã man những nhà đấu tranh lên tiếng đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

* Dân chúng trong nước đã phẫn nộ, mạnh dạn tham gia các phong trào biểu tình phản kháng và nêu lên các đòi hỏi chính đáng.

Quyết nghị:

Từ các nhận định kể trên, Đại Hội Đồng XX Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam quyết nghị:

Thứ nhất: Cực lực phản đối và tố cáo Trung Cộng trước dư luận quốc tế về các hành vi ngang ngược, lấn chiếm Biển Đông một cách trái phép.

Thứ hai: Hoàn toàn ủng hộ các phong trào phản kháng của nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng nhắm vào những mục tiêu nói trên.

Thứ ba: Thiết tha kêu gọi toàn dân Việt Nam tranh đấu giải thể bạo quyền Cộng Sản Việt Nam—ngõ hầu xây dựng tình đoàn kết dân tộc, kiện Trung Cộng trước Toà Án Trọng Tài Quốc Tế, bảo vệ non sông gấm vóc do cha ông để lại.

Thứ tư: Tăng cường đoàn kết, yểm trợ các phong trào đấu tranh trong nước. Kêu gọi các cộng đồng người Việt ở hải ngoại bằng mọi khả năng và phương tiện, nỗ lực yểm trợ cuộc đấu tranh này.

Làm tại Westminster, California, Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6 năm 2016                          
Đại Hội Đồng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Kỳ Thứ Hai Mươi