Menu


Tâm Thư của Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XXI

Orange County, ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Kính gởi quý Niên Trưởng, các CSVSQ/ TVBQGVN, Quý chị, và các anh chị thuộc TTNĐH,

Đại Hội Lần Thứ XXI của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN toàn thế giới lại một lần nữa được tổ chức tại Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018. Như thông lệ, Đại Hội sẽ nhóm họp để chúng ta có cơ hội:

- Bày tỏ lập trường chống CS. Là một hội cựu quân nhân, lấy lý tưởng phục vụ Quốc Gia làm nền tảng, chúng ta cần bàn bạc về việc đấu tranh cho một VN dân chủ, không độc tài, và không CS. - Kiện toàn sinh hoạt TH, giải quyết một số vấn đề nan giải đã xảy ra trong nhiệm kỳ vừa qua. - Bầu một THT mới cho nhiệm kỳ 2018 – 2010, vì nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành cũ sắp hết. - Để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, giữa những người chiến binh năm xưa cùng chung trường MẸ. - Cũng để chúng ta có cơ hội tạo nhịp cầu thông cảm giũa thế hệ đi trước với các thế hệ hậu duệ kế thừa; mà nay sau hơn 42 năm, họ đã trở thành lực lượng chính của xã hội đương thời trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Đại Hội XXI lần này còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ. Đại Hội còn có nhiệm vụ giải quyết các mây thuẫn, xung khắc giữa các hội viên trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây là một dịp để chúng ta cùng đứng chung trong hàng, để có dịp ngồi lại bên nhau, cùng thảo luận về một ước vọng chung, một mục đích chung cho Tổng Hội VB.

Khi được đề nghị làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, tôi đã rất đắn đo trước khi nhận lời. Tôi đã thấy những khó khăn trước mắt khi phải đối diện với tình trạng anh em chúng ta đứng ngoài hàng, nhìn về nhiều hướng khác nhau. Nhưng tôi cũng nhận thấy tất cả chúng ta cùng có chung một ước vọng là xây dựng một Tổng Hội tốt lành, xứng đáng đại diện cho tập thể CSVSQ/ TVBQGVN. Tôi cũng nhận thấy việc thực hiện được hay không tùy thuộc vào tất cả chúng ta. Với lòng kiên nhẫn và sẵn sàng đón nhận ý kiến khác nhau, chúng ta vẫn có thể cùng ngồi lại với nhau bàn bạc.

Với tư cách là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XXI CSVSQ/, tôi xin đươc gởi đến quý vị chút tâm tình HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI VÕ BỊ LẦN THỨ XXI:

Chúng ta cần duy trì truyền thống tốt đẹp của TVBQG; nơi đó, chúng ta - CSVSQ - được rèn luyện để trở thành những sĩ quan hữu ích. Không có gì buồn hơn khi cùng là anh em một nhà nhưng chúng ta lại nhìn nhau xa lạ ngay trong ngôi nhà của chính mình.

Chúng ta cùng xuất thân từ trường TVBQGVN. Dù trường của chúng ta không còn, nhưng ý chí và tinh thần phục vụ của chúng ta vẫn không thay dổi. Thật hãnh diện biết bao, nếu tất cả chúng ta vẫn xiết chặt tay nhau trong tinh thần duy trì truyền thống tôn trọng DANH DỰ và TRÁCH NHIÊM của người CSVSQ, cũng như cùng sống lại với nhau trong TÌNH TỰ VÕ BỊ bất diệt!

Đây chỉ là một chút tâm tình. Hy vọng mọi người cùng tiếp tay, cổ động, và hợp tác; để Đại Hội XXI Võ Bị Toàn Thế Giới được thành công. Mỗi người một bàn tay, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được một Tổng Hội Duy Nhất, Đoàn Kết, và đầy Tình Tự Võ Bị.

Tuân theo ý chí của TRƯỜNG MẸ, tôi chỉ là người ra khẩu lệnh Tập Họp để mọi người cùng đứng vào hàng. Việc quyết định là của quý vị.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội XXI
Trưởng Ban Tổ Chức       

CSVSQ Phạm Văn Thuận K18

Check yểm trợ xin ghi:

Pay to: Quoc Tran – ĐHXXI

Gởi về:

Quốc Tran, 1475 Highpoint Street, Upland, CA 91784, USA

Tìm hiểu thêm chi tiết về Chương Trình, xin vào website: http://daihoivobitoancauxxi.com